Infolinka 725 420 607 pracovní dny 10.00 - 16.00

Fotopak - Obchodní podmínky
internetového fotolabu

Všeobecné obchodní podmínky pro služby fotolaboratoře prostřednictvím internetové objednávky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro realizaci objednávky prostřednictvím internetu na stránce www.fotopak.cz. Služby fotolaboratoře prostřednictvím internetové objednávky provozuje obchodní společnost BLOCKER´S GROUP, s.r.o., organizační složka. Tyto podmínky upřesňují práva a povinnosti provozovatele služby (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Fotografické laboratoř si vyhrazuje právo na změnu VOP v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných náležitostí. Tyto změny budou účinné od doby kdy se s nimi mohl klient seznámit na internetových stránkách fotografického laboratoře.

2. Objednávka

Všechny objednávky realizované prostřednictvím internetového portálu www.fotopak.cz jsou pro obě strany závazné. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s všeobecnými obchodními podmínkami. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných systémem při registraci, nebo při realizaci objednávky. Objednávka vzniká odesláním vyplněného formuláře ze strany zákazníka a jeho přijetím na straně provozovatele. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vyplněním závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.fotopak.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o objednateli získaných v rámci vyřízení objednávky. Společnost BLOCKER´S GROUP, s.r.o., organizační složka se zavázala k tomu, že poskytnuté osobní údaje nebude zveřejňovat ani poskytovat jakékoli třetí osobě bez předchozího souhlasu vlastníka těchto údajů, zveřejněné údaje nepoužije na komerční nabídku nesouvisející s nabídkou elektronického obchodu bez souhlasu majitele těchto údajů, na přání kupujícího i bez udání důvodu vymaže jeho osobní údaje ze své databáze. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

3. Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje:

  • Dodat kupujícímu fotografie (pořízené na základě objednávky) za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky
  • Dodat kupujícímu zboží vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy

Provozovatel neodpovídá za:

  • Opožděné dodání zboží zaviněné poštou, resp. přepravní společností
  • Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou příjemce
  • Za poškození zásilky zaviněné poštou, resp. přepravní společností

Kupující se zavazuje:

  • Zrealizovanou objednávku převzít, zkontrolovat neporušenost obalů
  • Zaplatit za fotografie cenu v plné výši a ve smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky

V případě, že si kupující zboží nepřevezme (na základě objednávky), provozovatel si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody.

Provozovatel je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství, cena, náklady na přepravu, vzdálenost a pod.) Především při ceně vyšší než 500,- Kč, žádat kupujícího o autorizaci objednávky důvěryhodným způsobem, např. telefonicky nebo písemně. V případě odmítnutí autorizace kupujícím, provozovatel považuje objednávku za neplatnou.

4. Dodací lhůty

Dodávky fotografií budou podle provozních možností provozovatele realizovány v co nejkratším termínu. Průměrná doba expedice jsou 3 pracovní dny pro fotografie a 5 pracovních dnů pro velkoformátové fotografie a foto na plátno.

5. Ceny zboží

Ceny uvedené na internetovém portálu www.fotopak.cz jsou platné v okamžiku objednání fotografií. Všechny ceny jsou včetně 20% daně z přidané hodnoty (DPH). V ceně zboží není započítáno poštovné. Cena poštovného je 99 Kč pro fotografie a 119 Kč pro velkoformátové fotografie a foto na plátno. Dokladem o prodeji je elektronická faktura, která bude odeslána na emailovou adresu kupujícího, a která slouží zároveň jako dodací a záruční list.

6. Platby za zboží

Objednané fotografie zasíláme poštou na adresu udanou zákazníkem v objednávce. Za zboží lze zaplatit následujícími způsoby:

  • Při přebírání zásilky v hotovosti (na poště - dobírka)

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky, zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Účastníci se ve smyslu práva Slovenské republiky a výslovně ve smyslu ustanovení §-u 262 odst. 1 Obchodního zákoníku dohodli, že pokud není podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, čili jeho ustanovení §-u 409 a násl.

8. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v Slovenské republice podle ustanovení Občanského a Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele.

Fotografické laboratoř nenese odpovědnost za barevné odchylky (barva, odstín, sytost ...) pokud zákazník zadal objednávku v jiném barevném prostředí než v sRGB v 8 bitové barevné hloubce, také laboratoř nenese odpovědnost pokud barevnost fotografie odlišně interpretována klientům na základě zjištění, které však není odborně posouditelné a je zjištěno pouze jeho subjektivní percepcí.

POSTUP PŘI REKLAMACI

Reklamace se řídí příslušnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku a Zákona na ochranu spotřebitele.

1. Zákazník je povinen si při převzetí zboží tento pořádně prohlédnout a zkontrolovat.

2. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující zaslat písemně na emailovou adresu reklamace@fotopak.cz. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutné přiložit naskenovanou fakturu. Kupující fotografie zašle jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu: BLOCKER´S GROUP, s.r.o., organizační složka, P.O. Box 211, 690 02 Břeclav 2

3. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace o způsobu jejího vyřízení. Provozovatel si vyhrazuje právo neuznat záruku u zboží poškozeného přepravou. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. V případě oprávněné, prokázané vady zboží, na kterou se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu.

9. Statistiky návštěv

Tyto webové stránky používají Google Analytics, službu na webovou analýzu, kterou poskytuje společnost Google, Inc. (Google). Služba Google Analytics používá soubory cookie, tedy textové soubory umístěné v počítači, které pomáhají analyzovat, jak uživatelé používají dané webové stránky. Informace vygenerované souborem cookie o tom, jak používáte webové stránky (včetně adresy IP), budou odeslány a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google použije tyto informace k posouzení užívání webových stránek, na vytvoření přehledů o aktivitě na webových stránkách pro její operátorů a na poskytnutí dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách as používáním Internetu. Společnost Google může postoupit takové informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud takové třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nepřiřadí vaši IP adresu k žádným jiným údajům, které uchovává. Používání souborů cookie můžete odmítnout vyjmutím příslušného nastavení prohlížeče. Upozorňujeme však, že pokud to uděláte, nebudete moci plně využívat funkčnost těchto webových stránek. Používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas se zpracováním údajů o vás společností Google způsobem a pro účely uvedené výše.

10. Autorská práva

Každý zákazník prohlašuje, že je majitelem autorských práv materiálu, který dává na zpracování a nese sám odpovědnost za všechny vzniklé následky i případné škody při porušení autorských práv.

Levné foto, foto na plátno, fotoobrazy a velkoformátové fotky přes internet

Více než 10 let jsme partnerem, na kterého se můžete spolehnout. Kvalitní materiály FUJIFILM. Rychlé a precizní zpracování.

Podporujeme: Slovak Press Photo

© 2016 Fotopak s.r.o.